< back

“Als je wilt dat de ezel gaat lopen, moet je hem aan zijn staart trekken!”

6 oktober 2018

Hoe vind jij de rust en de ruimte voor het samenspel in jouw leven als ouder? Hoe bouw je de zorg rondom je kind op? Dat vraagt om in beweging te komen en om vaardigheden als samenwerken, vooruitzien, organiseren en verzamelen. Als alles dan klopt is opvoeden een samenwerking tussen o.a. jou als ouder(s), kinderopvang, scholen, sportverenigingen en gemeente. Misschien ervaar je er juist veel stress bij?

 

Want moeilijke en onaangename ervaringen en stress komen en gaan en horen nu eenmaal bij onze samenleving. Waarmee het een grote invloed heeft op onszelf en daarmee ook op jouw kind. Weet jij hoe je reageert op stress, opvoedstress?

 

Nu kun je net zoals alle andere mensen op de wereld op twee manieren reageren op stress: vergroten en verkleinen. Bij vergroten laat je de stress toe, vaak heb je niet meer in de gaten wat de eerste aanleiding was en welke stress door je eigen reactie werd veroorzaakt. Bij verkleinen laat je de stress niet echt toe. Je voelt het doordat je het ontkent, het weg glimlacht wat maakt dat je niet voelt dat je geraakt bent. Je gaat daarmee voorbij aan je eigen behoefte. Belangrijk hierbij is om je te realiseren dat zowel het verkleinen als het vergroten automatische patronen zijn. Vaak lijkt het je vanzelf te gebeuren, vervelende ervaringen willen we vermijden en fijne ervaringen willen we juist vasthouden.

 

Leer je nu iemand dat drie keer drie negen is en met een beetje geluk weet hij het antwoord voor de rest van zijn leven. Maar leer je iemand het principe achter het vermenigvuldigen en hij kan vanaf dat moment elke vermenigvuldiging aan. In het eerste geval heb je iets uit je hoofd geleerd, in het tweede heb je het principe begrepen en kun je ook nieuwe problemen oplossen. Het onderstaande handvat volgt hetzelfde pad. Het pretendeert niet aan te geven wat je als opvoeder in elke willekeurige situatie moet doen. Want je zult zien, in jouw situatie ligt het allemaal net weer even anders. Wat ik met dit handvat voor ogen heb, is een idee verduidelijken achter de manier van “zorgen” voor de mensen waar je verantwoordelijk voor bent. Begrip voor jezelf en voor de positie van de ander is hierin een eerste vereiste. Dat is de basis voor de verhouding tussen ouders en kinderen. Mag ik je uitnodigen om te kijken of je zo een stressmoment kan ombuigen en je meer ruimte kunt ervaren om zo in contact te blijven met jezelf en met jouw kind?

 

De twee pijlen

Als je stress ervaart ben je vaak van slag. Je maakt je zorgen of je bent boos of angstig. Je kan de stress op twee manieren ervaren zoals ik al aangaf. Vanuit het boeddhisme wordt hierbij de analogie van de twee pijlen gebruikt. Het gaat erom dat je bij stressmomenten je o.a. kunt afvragen, “hoe voel ik me van binnen en wat heb ik nodig, wat heeft de ander nodig”? 

 

Het is alsof diegene die de stress ervaart doorboord wordt door de 1ste pijl en onmiddellijk daarna door een 2de pijl. We ervaren stress van beide pijlen. Als we geraakt worden door de stress (de eerste pijl), treedt er vaak een reactie van weerstand en afkeer op. Deze reactie kan een eigen leven gaan leiden in onze gedachten en gevoelens. We proberen bijvoorbeeld de stress te vermijden door het niet te voelen (ons af te sluiten), door afleiding te zoeken of je voelt je zo overweldigd door de situatie of dat emotionele gevoel (vaak schuld- of schaamtegevoel) dat dan juist die stress oproept. De eerste pijl is niet te vermijden en om je voor te bereiden op de tweede pijl is er de 3-minuten ademruimte coping oefening die je een ander perspectief geeft. Aandacht is het sleutelwoord want met aandacht voor jouw eigen ervaring op dat moment en aandacht voor jouw ademhaling geeft dat ruimte om misschien te bedenken “wat is nu het probleem?”.

Dat was de Week van de Opvoeding 2018 met als thema “Samenspel”, ik voel me dankbaar. Het heeft me weer nieuwe energie gegeven!

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation