Kosten

Kosten:

Een sessie/ oudergesprek duurt 45-60 minuten. Hier zijn kosten aan verbonden, te weten:

* Een oriënterend gesprek: vrijblijvend en gratis

* Een intakegesprek: € 75,00

* Een sessie integratieve kindertherapie: € 80,00

* Evaluatiegesprek ouders: € 75,00

* Een doorverwijzing plus rapportage/ procesverslag kind t.b.v. ouders: € 65,-

U ontvangt (maandelijks) een factuur. Op deze zorgnota staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ en de kosten van het consult)

Vergoedingen

O2 for Kids is lid van de erkende beroepsvereniging VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten) en tevens lid RBCZ.  Om die reden wordt integratieve kindertherapie door de individuele aanvullende zorgverzekering praktisch geheel vergoed. Kinder- en jongerentherapie valt onder de alternatieve zorg/natuurgeneeswijze. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. 

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation