< back

“Moet jij weten. Boeit mij wat!”

9 februari 2016

In de praktijk kom ik deze uitspraken regelmatig tegen. Elk kind is uniek. Elk kind geeft bij iedere ontwikkelingsfase zijn eigen persoonlijke antwoord. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn boos, verdrietig, hangerig of vervelend. Sommige kinderen uiten zich agressief en onhandelbaar: “Moet jij weten. Boeit mij wat!” Slim bedacht om zo te doen! Dan wordt het voor iedereen duidelijk hoe erg het is wat ze is overkomen. Andere kinderen gedragen zich angstig en blijven maar vragen om geruststelling: “Je vindt me nog wel lief, hè? Je gaat niet weg, hè?” En weer andere kinderen passen zich aan en proberen op die manier het probleem in de buitenwereld op te lossen.

De integratieve kindertherapie is geen verbale therapie, ook al lijkt dat soms zo voor bepaalde mensen. De belangrijkste uitgangspunten van deze therapie zijn:

* Het kind weet welk probleem het heeft (bewust of onbewust);

* Het kind kan zijn probleem oplossen (met hulp van binnen en buiten);

* Het kind weet hoe het dat wil doen (middelen en manieren).

Als algemeen doel zou je kunnen stellen dat het erom gaat dat het kind emotioneel intelligent wordt ten opzichte van een bepaald gevoel. Ouders en verzorgers en overige gezinsleden krijgen steun en tips en worden (waar nodig) actief bij de therapie betrokken. Observatie op school en overleg met de leerkracht en de schoolleiding zijn soms nodig. Net als nauw contact met een gezinsvoogd en de verschillende overheidsinstanties.

Heeft u vragen, belt u gerust, t: 06-57347660.

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation