Werkwijze

Welkom op de site van O2 for Kids

Heeft u of uw zoon of dochter door alle ontwikkelingen een extra steuntje in de rug nodig? Het doel van de begeleidingen door José Hendrikx, is dat uw kind zichzelf beter leert kennen en steviger in zijn schoenen gaat staan. Hij/zij leert zo omgaan met zijn klacht(en) en komt zelf (of samen met mij) tot een oplossing voor zijn/haar probleem.

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een speelse vorm van psychotherapie, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De therapie kenmerkt zich door het probleem samen met uw zoon/dochter en zijn omgeving aan te pakken. Het sluit aan bij zijn/haar belevingswereld en tempo. De therapie richt zich op zowel de binnenwereld als de buitenwereld, kortom het systeem. Het doel is dat uw zoon/dochter zichzelf beter leert kennen en steviger in zijn/haar schoenen gaat staan. Hij/zij leert zo omgaan met zijn klacht(en) en komt zelf (of samen met mij) tot een oplossing voor zijn/haar probleem. De vorm van de therapie wordt in grote mate bepaald door zijn/haar behoeften en mogelijkheden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systemisch werk enz., afhankelijk van wat past bij het individuele kind. Samen met u als ouder(s)/opvoeder(s) tot aan de leerkracht op school, zet ik mij in om uw zoon/dochter te laten groeien.

Om te bepalen welke therapievorm aansluit bij zijn/haar gedachtewereld en/of hulpvraag, worden een zestal verklaringsmodellen gehanteerd waarmee zorgvuldig aangesloten kan worden bij de hulpvraag van uw kind en uzelf. In mijn visie vormt het lichaam een soort container waar ervaringen, herinneringen en gebeurtenissen worden opgeslagen. Samen met u en uw zoon/dochter kijk ik naar dat wat er op de voorgrond staat. Waar ouders u zich zorgen over maakt en/of waar uw zoon/dochter last van heeft.

Heeft u een klacht?

Integratieve kindertherapeuten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van Stichting Kwaliteit Jeugdregister (SKJ) en aan de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en bewaard. Er wordt een dossier aangelegd waarin uw persoonsgegevens, de behandelovereenkomst en het begeleidingsplan over de voortgang van de begeleiding worden bijgehouden. U heeft het recht uw dossier in te zien na afspraak met uw begeleider. U vind meer informatie hierover in het  Privacy Beleid.

Mocht u een klacht hebben, kunt u die met mij bespreken; er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht. Indien wij samen niet tot een oplossing komen en de klacht dus blijft bestaan, kunt u contact opnemen met Stichting Jeugd Kwaliteitregister (SKJ).

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation