Werkwijze

Welkom op de site van O2 for Kids

Na een pittige periode achter de rug met de lockdown, de overgang van offline naar online onderwijs was voor iedereen intensief, vooral voor u als ouder. Hopelijk heeft u het zwaarste achter de rug en kunt u weer positief naar de toekomst kijken. Er is de afgelopen maanden veel van u gevraagd, dat besef ik me maar al te goed. Heeft u of uw zoon of dochter door alle ontwikkelingen een extra steuntje in de rug nodig? Het doel is dat uw kind zichzelf beter leert kennen en steviger in zijn schoenen gaat staan. Hij/zij leert zo omgaan met zijn klacht(en) en komt zelf (of samen met mij) tot een oplossing voor zijn/haar probleem.

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een vorm van psychotherapeutische behandeling, bedoeld voor kinderen tussen de 4 tot 12 jaar, die met emotionele problemen worstelen, die zich veelal uiten in gedrags- en/of opvoedingsmoeilijkheden. Integratieve kindertherapie is er op gericht om kinderen door middel van spel problemen te laten verwerken en succeservaringen op te laten doen, die allemaal gebaseerd zijn op de gedachte dat het kind wel 101 manieren kent om iets aan te geven wat voor hem/haar belangrijk is, vaak gebeurt dat in spel.

Om te bepalen welke therapievorm aansluit bij zijn behoeften en mogelijkheden wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals bijvoorbeeld spel, beweging, creatieve werkvormen. Op deze wijze kan ik zorgvuldig aansluiten bij de taal van uw kind en uw hulpvraag. Zijn verhaal wordt hiermee als het ware op gang gebracht. Op deze wijze krijgt uw zoon/dochter mogelijkheden om onbewuste emoties te laten komen en te verkennen en om traumatische gebeurtenissen uit te spelen, in zekere zin opnieuw te beleven en de bijbehorende emoties te uiten. Het uitgangspunt is dat uw kind zichzelf beter leert kennen en steviger in zijn schoenen gaat staan. Hij/zij leert omgaan met zijn klacht(en) en komt zelf (of samen met mij) tot een oplossing voor zijn/haar probleem.

Wanneer gaat u met uw kind naar therapie?

Voordat u de stap naar een therapeut maakt gaat daar vaak een heel proces aan vooraf. De problemen waar u bij uw kind tegenaan kunt lopen zijn bijv. faalangst, gedragsproblemen of emotionele conflicten. (zie vragen) Herkent u het probleem wat u heeft met uw kind niet, dan kunt u contact opnemen of dit melden via het contactformulier.

Welke werkwijze?

Om er nu voor te zorgen dat uw kind zo snel mogelijk geholpen kan worden vind ik het belangrijk om geen wachtlijsten te hanteren. Door de samenwerking met onder andere praktijk voor leren & gedrag lukt het om doorgaans binnen 1 á 2 weken een kennismaking en/of intakegesprek in te plannen.

Wanneer u het contactformulier invult kunt u aangeven of u een kennismakingsgesprek wilt aanvragen. Wanneer u uw kind direct wilt aanmelden vraagt u dan naar het intakeformulier.

Tijdens het kennismakingsgesprek is uw hulpvraag het vertrekpunt, hoe uw behoefte/hulpvraag aansluit bij wat O2 for Kids te bieden heeft. Het gesprek (ongeveer 30 minuten) is vrijblijvend en vind plaats zonder uw kind, in overleg kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

Aansluitend ontvangt u dan de behandelovereenkomst. Wanneer de behandelovereenkomst ondertekend wordt teruggestuurd wordt gestart met de therapie.

Wat zijn de uitgangspunten van integratieve kindertherapie?

Bij de integratieve kindertherapie vormt moreel gezien de verklaring van de rechten van het kind het uitgangspunt. Wat zich vertaald en zichtbaar wordt gemaakt in het gedrag van de kindertherapeut. Zo neem ik niet alleen het kind in therapie: de rest van de gezinsleden spelen een belangrijke rol en worden soms direct betrokken in de therapie.

De ethische uitgangspunten hierbij zijn:

  1. Het kind staat centraal, dit wordt onder meer als volgt vertaald: het kind weet het, het kind communiceert het, het kind kan het en het kind doet en leert het;
  2. Het kind heeft recht op zijn beide ouders. Voor mij als kindertherapeut betekent dit dat ik ouders ondersteun en actief betrek in de therapie. Respect voor het kind betekent ook respect voor de ouders, want het kind komt voort uit die twee ouders.

Rechten van het kind?

Volgens Korczak(1979), bekende Poolse-Joodse arts pedagoog, kinderboekenschrijver: “Wij weten heel veel wat kinderen niet weten, maar zij weten hoe ze denken en voelen”.

Wat betekent dat voor mij als kindertherapeut en hoe verhoudt ik me hiermee tot de rechten van het kind?

In mijn optiek heeft het kind naast de IVRK rechten voor het kind recht op zijn eigen ontwikkeling, karakter en zijn eigen dromen en enthousiasme. In mijn houding vertaalt zich dat terug op een onbevangen blik en verwondering naar het kind toe waardoor het recht van het kind te zijn zoals hij/zij is er mag zijn. Zoals kinderen vaak zeggen: “jij praat een andere taal”. 

Hoe ziet het traject eruit?

Voordat we starten overleg ik met u, en kijk ik ook naar het tempo van uw zoon/dochter en uw mogelijkheden.

Sessie 1: Kind en ouder

Sessie 2: Kind en ouder

Sessie 3 – 5: Kind

Tussenevaluatie, bespreken plan van aanpak

Sessie 6: Kind

Sessie 7: Kind

(Tussen) Evaluatie:

We staan stil bij vragen als “is het voldoende zo? en/of gaan we door?” Ook ontvangt u handvatten tijdens dit gesprek op uw hulpvraag.

Sessie 8: Kind

Sessie 9: Kind

Sessie 10: afhankelijk van het tempo van uw kind kan dit ook het eindgesprek zijn.

Heeft u een klacht?

Integratieve kindertherapeuten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscodes van de VvvK en aan de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en bewaard. Er wordt een dossier aangelegd waarin uw persoonsgegevens, de behandelovereenkomst en het begeleidingsplan over de voortgang van de begeleiding worden bijgehouden. U heeft het recht uw dossier in te zien na afspraak met uw begeleider. U vind meer informatie hierover in het  Privacy Beleid.

Mocht u een klacht hebben, kunt u die met mij bespreken; er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht. Indien wij samen niet tot een oplossing komen en de klacht dus blijft bestaan, kunt u contact opnemen met: de VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten), klachtenpunt@vvvk.nl, Amsterdam, telefoon: 06 – 11 59 69 11. De VvvK heeft een klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. Klik hier voor het folder over de geschillencommissie S.C.A.G.

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation