O2 voor scholen

O2 for Kids biedt psychosociale hulp aan kinderen én hun ouders met als doel dat het kind/de jongere zich ongehinderd en vol vertrouwen weer verder kan ontwikkelen. Het is een oplossingsgerichte vorm van therapie om zwaardere zorg te voorkomen. Kinder- en jeugdtherapie bevindt zich op het snijvlak van preventie en behandeling binnen het nieuwe jeugdzorgveld.

 

Een integrale aanpak vindt u bij O2 for Kids, waarbij het kind centraal staat en zijn omgeving: ouders en school, nauw betrokken wordt. Daardoor kan de kern van het probleem snel en effectief aangepakt worden. Waar nodig wordt doorverwezen naar andere disciplines.

 

Door aandacht te besteden aan het geluk van elk kind schep je ruimte om te leren. Maar om te kunnen leren moet een kind ruimte hebben in zijn hoofd. Een kind dat niet gelukkig is, leert niet. Hij wordt in beslag genomen door andere zaken.

 

Hier vindt u een kort overzicht van de problemen waarvoor u contact kunt opnemen,

Of staat het probleem waar u tegenaan loopt hier nog niet bij? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.

 

Werkwijze:

De werkwijze is als volgt: de leerkracht/intern begeleider signaleert een probleem bij het kind. Dit wordt besproken met het kind en zijn ouders/verzorgers. U bekijkt samen met ouders welke mogelijkheden er zijn. Ouders nemen vervolgens in overleg met u contact op met O2 for Kids. Na sessie 5 komt er een evaluatiegesprek met ouders waar besloten wordt of de therapie voldoende is. Hier ontvangen ouders handvatten en een kort verslag van de therapie van hun zoon/dochter. In overleg met ouders wordt besloten of zij zelf de uitkomst met school delen. Of dat dit wordt gedaan door de therapeut. Het is de ervaring dat school hier die aanknopingspunten uit haalt om de zorg voor hun leerling verder te waarborgen. Op deze manier wordt voldaan aan de basisbehoeften van het kind en kan het weer lekker meedraaien in de klas.

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation