Vragen

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een speelse vorm van psychotherapie, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De therapie kenmerkt zich door het probleem samen met het kind en zijn omgeving aan te pakken. Het sluit aan bij de belevingswereld en het tempo van het kind. De therapie richt zich op zowel de binnenwereld als de buitenwereld, kortom het systeem, van het kind. De vorm van de therapie wordt in grote mate bepaald door zijn/haar behoeften en mogelijkheden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systemisch werk enz., afhankelijk van wat past bij het individuele kind. Met veel plezier zet ik mij samen met ouder(s)/opvoeder(s) tot de leerkracht op school in om het kind te laten groeien.

Wanneer ga je met je kind naar therapie?

Hier gaat vaak een heel proces aan vooraf. Ervaart jouw kind ook een probleem? De problemen waar je als ouder(s) tegenaan kunt lopen zijn o.a.:

Of staat het probleem waar je tegenaan loopt hier nog niet bij? Informeer via het contactformulier of O2 for Kids je verder kan helpen.

Waarom werken met speelgoed?

Met behulp van speelgoed schakelt de therapeut tussen kindniveau en deskundig niveau. Dit is belangrijk omdat het kind de regie heeft over het oplossen van zijn probleem.

Waarom de naam O2 for Kids?

O2 betekent zuurstof, dat je nodig hebt om adem te halen. Goed ademhalen is essentieel voor je doen en laten. O2 for Kids biedt kinderen net dat beetje meer ademruimte om plezieriger door het leven te gaan.

Welke behandelmodellen zijn er?

Aan de hand van de hulpvraag die het kind schetst gebruikt O2 for Kids één of meerdere oefeningen uit deze verschillende behandelmodellen. Dit zorgt voor een geïntegreerde aanpak. Het gezin, familie, school en omgeving spelen altijd een belangrijke rol bij de behandeling.

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation