< back

Wat is integratieve kindertherapie?

10 oktober 2019

Het kind kent wel 101 manieren om iets aan te geven. Wat is nu precies de taal van het kind? Om daarachter te komen welke dat precies is wordt de vorm van de therapie in grote mate bepaald door zijn/haar behoeften en mogelijkheden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systemisch werk enz., afhankelijk wat bij het individuele kind past. Om te bepalen welke therapievorm aansluit bij hem/haar worden een zestal verklaringsmodellen gehanteerd waarmee zorgvuldig aangesloten kan worden bij de hulpvraag van kind en ouders. Het sluit aan bij de belevingswereld en het tempo van het kind, zowel op de binnenwereld als de buitenwereld. Het doel is dat het kind zichzelf beter leert kennen en steviger in zijn schoenen gaat staan. In mijn visie vormt het lichaam een soort container waar ervaringen, herinneringen en gebeurtenissen worden opgeslagen.

Samen met het kind en ouders kijk ik naar wat er op de voorgrond staat. Waar ouders zich zorgen over maken en/of waar het kind last van heeft. Het kind leert zo omgaan met zijn klacht(-en) en komt zelf (of samen met mij) tot een oplossing voor zijn probleem. Het kind weet het, kan het en doet het is mijn motto.

Wat zijn de uitgangspunten van integratieve kindertherapie?

Bij de integratieve kindertherapie vormt moreel gezien de verklaring van de rechten van het kind het uitgangspunt. Wat zich vertaald en zichtbaar wordt gemaakt in het gedrag van de kindertherapeut. Zo neem ik niet alleen het kind in therapie: de rest van de gezinsleden spelen een belangrijke rol en worden soms direct betrokken in de therapie.

Naast de rechten van het kind, is het gedachtengoed van Korczak, bekende Poolse-Joodse arts en pedagoog één van de uitgangspunten. Wat betekent dat voor mij als kindertherapeut en hoe verhoud ik me hiermee tot de rechten van het kind? Het antwoord op deze vraag is dat in mijn optiek het kind, naast de IVRK-rechten voor het kind, recht heeft op zijn eigen ontwikkeling, karakter en zijn eigen dromen en enthousiasme. Met een onbevangen blik en verwondering probeer ik naar het kind en zijn situatie te kijken en te luisteren. Zoals Korczak ook stelt: “Wij weten heel veel wat kinderen niet weten, maar zij weten hoe ze denken en voelen”.

Hoe ga ik te werk, in het kort:

Welke problemen?

Heeft u nog vragen, ik ben op maandagochtend, woensdag en vrijdag op de praktijk. Mijn telefoonnummer is 06-57347660 en émailadres info@O2forkids.nl.

Met vriendelijke groet,

José

© 2013 O2 for Kids - This is a MANUS creation